Trenutno se nahajate na: Vremenski podatki Rekordne vrednosti postaje

Absolutni minimumi in maksimumi postaje (od 10.5.2008 dalje)

Najvišja temperatura
Najnižja temperatura
38,9 °C
Datum: 08.08.2013
Ura: 16:05
-18,3 °C
Datum: 08.02.2012
Ura: 07:32
Maksimalni sunek vetra
Najdaljše ledeno obdobje (T < 0°C)
86,6 km/h
Datum: 29.07.2013
Ura: 16:52
13 days, 20 hours, 25 minutes
Datum začetka: 30.01.2012
Datum konca: 13.02.2012
Največja količina padavin v 1 uri
Maks. količina padavin v 24-ih urah
34,0 mm
Datum: 23.06.2015
140,4 mm
Datum: 18.09.2010
Največja letna količina padavin
Najmanjša letna količina padavin
1922,2 mm
Leto: 2014
1075.5 mm
Leto: 2011
Največja mesečna količina padavin
Najmanjša mesečna količina padavin
302 mm
Mesec: september, 2010
0 mm
Mesec: december, 2015
Najvišja snežna odeja
Najdaljše obdobje brez padavin
71 cm
Datum: 24.2.2013
26 days, 7 hours, 18 minutes
Datum začetka: 25.11.2013
Največja sprememba tlaka v 1 uri
Največja sprememba tlaka v 1 dnevu
4,6 hPa
Datum: 02.08.2017
30,5 hPa
Datum: 05.01.2012
Najvišji zračni tlak
Najnižji zračni tlak
1040,5 hPa
Datum: 30.12.2016
Ura: 01:49
973,8 hPa
Datum: 30.01.2015
Ura: 10:34