Trenutno se nahajate na: Vremenski podatki Rekordne vrednosti postaje

Absolutni minimumi in maksimumi postaje (od 10.5.2008 dalje)

Najvišja temperatura
Najnižja temperatura
38,9 °C
Datum: 08.08.2013
Ura: 16:05
-19,1 °C
Datum: 28.02.2018
Ura: 07:00
Maksimalni sunek vetra
Najdaljše ledeno obdobje (T < 0°C)
101,5 km/h
Datum: 11.12.2017
Ura: 22:43
305 days, 18 hours, 59 minutes
Datum začetka: 20.03.2018
Datum konca: 20.01.2019
Največja količina padavin v 1 uri
Maks. količina padavin v 24-ih urah
34,0 mm
Datum: 23.06.2015
140,4 mm
Datum: 18.09.2010
Največja letna količina padavin
Najmanjša letna količina padavin
1922,2 mm
Leto: 2014
1075.5 mm
Leto: 2011
Največja mesečna količina padavin
Najmanjša mesečna količina padavin
302 mm
Mesec: september, 2010
0 mm
Mesec: december, 2015
Najvišja snežna odeja
Najdaljše obdobje brez padavin
71 cm
Datum: 24.2.2013
26 days, 7 hours, 18 minutes
Datum začetka: 25.11.2013
Največja sprememba tlaka v 1 uri
Največja sprememba tlaka v 1 dnevu
4,8 hPa
Datum: 24.12.2018
22,3 hPa
Datum: 24.09.2018
Najvišji zračni tlak
Najnižji zračni tlak
1039,9 hPa
Datum: 26.09.2018
Ura: 09:25
985,1 hPa
Datum: 28.12.2017
Ura: 04:28