Trenutno se nahajate na: Vremenski podatki Rekordne vrednosti postaje

Absolutni minimumi in maksimumi postaje (od 10.5.2008 dalje)

Najvišja temperatura
Najnižja temperatura
38,9 °C
Datum: 08.08.2013
Ura: 16:05
-19,1 °C
Datum: 28.02.2018
Ura: 07:00
Maksimalni sunek vetra
Najdaljše ledeno obdobje (T < 0°C)
101,5 km/h
Datum: 11.12.2017
Ura: 22:43
776 days, 16 hours, 29 minutes
Datum začetka: 22.12.2017
Datum konca: 07.02.2020
Največja količina padavin v 1 uri
Maks. količina padavin v 24-ih urah
64,0 mm
Datum: 07.05.2023
140,4 mm
Datum: 18.09.2010
Največja letna količina padavin
Najmanjša letna količina padavin
1922,2 mm
Leto: 2014
1075.5 mm
Leto: 2011
Največja mesečna količina padavin
Najmanjša mesečna količina padavin
328 mm
Mesec: september, 2017
0 mm
Mesec: december, 2015
Najvišja snežna odeja
Najdaljše obdobje brez padavin
71 cm
Datum: 24.2.2013
32 days, 19 hours, 42 minutes
Datum začetka: 26.02.2022
Največja sprememba tlaka v 1 uri
Največja sprememba tlaka v 1 dnevu
7,0 hPa
Datum: 19.07.2023
30,5 hPa
Datum: 05.01.2012
Najvišji zračni tlak
Najnižji zračni tlak
1046,6 hPa
Datum: 20.01.2020
Ura: 21:10
973,8 hPa
Datum: 30.01.2015
Ura: 10:34