Trenutno se nahajate na: Postaja Opis postaje

Podatki o postaji

Vsi podatki, ki so prikazani na spletni strani, so izmerjeni oz. izračunani z avtomatsko vremensko postajo Davis Vantage Pro 2. Postaja deluje brezžično. Sestavljajo jo notranja konzola, ki sprejema izmerjene podatke, oddajnik s solarnimi celicami in zunanji merilni senzorji (termometer, higrometer/vlagomer, pluviometer/dežemer in anemometer/vetromer). Napajanje vseh senzorjev poteka preko baterije in solarnih celic. Podatki o temperaturi, količini in jakosti padavin se merijo v 10 - sekundnih intervalih, podatki o hitrosti in smeri vetra vsake 2.5 sekunde, podatki o vlažnosti zraka pa vsakih 50 sekund. Izmerjeni podatki se preko zunanjega oddajnika, s katerim so povezane vse merilne naprave, prenašajo na notranjo konzolo postaje in nato preko USB povezave na računalnik. Notranjo konzolo poleg električne energije napajajo še baterije, zato postaja deluje tudi ob izpadu elektrike.


Vremenska postaja "Davis Vantage Pro 2" (Vir: Davisnet).
GLAVNE SPECIFIKACIJE VREMENSKE POSTAJE "DAVIS VANTAGE PRO 2":
  • Termometer:  območje merjenja - 40°C do 60°C, natančnost +/- 0.5°C, ločljivost 0.1°C
  • Barometer:  območje merjenja 880 hPa do 1080 hPa, natančnost +/- 1.7 hPa, ločljivost 0.1 hPa
  • Higrometer: območje merjenja 0% do 100%, natančnost +/- 3%, ločljivost 1%
  • Vetromer:  območje merjenja od 1 km/h (1 m/s) do 193 km/h (54 m/s), natančnost 3 km/h (1m/s), ločljivost 1 km/h (0,5 m/s)
  • Dežemer:  območje merjenja dnevno 0 do 999,9 mm / mesečno in letno 0 do 19.999 mm / jakost padavin 0 do 2540 mm/uro, ločljivost 0.2 mm

Termometer s higrometrom je nameščen v vremenski hišici, približno 2 metra nad travnato površino (po standardih). Merilnik padavin je pritrjen na okoli 2 metra visok drog, odmaknjen od neposrednih fizičnih ovir, ki bi lahko kakorkoli vplivale na količino izmerjenih padavin. Ker dežemer ni ogrevan (ob sneženju ne kaže realno količino padavin), so podatki o količini padavin ob sneženju izmerjeni ročno in zato vnešeni naknadno, lahko tudi šele nekaj dni po koncu padavin. Količina oz. višina padavin je na spletni strani prikazana v milimetrih, kar je količinsko enako kot 1l padavin na kvadratni meter (1mm = 1l/m2). Poleg avtomatskega (elektronskega) je nameščen tudi "ročni" merilnik padavin (t.i. Hellmannov dežemer - pomanjšana verzija), ki služi predvsem za kontrolo podatkov in kot nadomestek ob morebitni okvari elektronskega merilnika.


Hellmann-ov dežemer (100 cm2).


Merilnik hitrosti in smeri vetra je nameščen približno 8.5 metrov nad tlemi. Lokacija vetromera ni povsem optimalna, saj so v bližnji okolici merilnika nekatere ovire (stavbe, drevesa), zato so lahko podatki o hitrosti vetra včasih nekoliko napačni oz. podcenjeni. Kadar je temperatura zraka pod lediščem, lahko vetromer za krajši čas zmrzne in posledično ne more meriti hitrosti ter smeri vetra.


Meteorološka postaja Spodnje Kraše.


V vremenski hiški so še trije klasični termometri; alkoholni termometer za merjenje trenutne temperature (od -36°C do 50°C), živosrebrni maksimalni (od -30°C do 50°C, razdelitev skale po 0.5°C) in alkoholni minimalni termometer (od -40°C do 40°C, razdelitev skale po 0.5°C). Klasični alkoholni termometer je nameščen navpično, minimalni termometer vodoravno, maksimalni termometer pa v rahlo poševno - vodoravnem položaju.


Notranjost vremenske hiške, v kateri so tudi klasični termometri.


Izmerjene vrednosti meteoroloških spermenljivk se preko notranje konzole prenašajo na računalnik, kjer so nameščeni programi za urejanje podatkov (izdelava grafikonov, tabel, statistika...). Podatki se nato preko FTP programa prenašajo na splet z intervalom med 1 in 5 minut. Občasno, predvsem pa ob izpadu elektrike, pride tudi do motenj v sistemu oz. prenosu na internet, zato je pri branju podatkov priporočljivo najprej preveriti čas zadnje posodobitve le-teh.
Postaja ima vgrajen "data logger", zato vse izmerjene vrednosti ves čas shranjuje neodvisno od delovanja računalnika. Vsi podatki, ki so izmerjeni takrat ko postaja ni povezana z računalnikom, se na računalnik in tudi na spletni strežnik prenesejo takoj ob vzpostavitvi povezave.

O spletni strani

S klimatogeografijo in meritvami meteoroloških spremenljivk se ukvarjam le ljubiteljsko, kljub temu pa skušam vse meritve opravljati po standardih uradnih meteoroloških organizacij. Meteorološka postaja in spletna stran sta začeli delovati leta 2008, kot posledica lastnega zanimanja za področje klime, vremenskega dogajanja, naravnih nesreč in vpliva reliefa na klimo. Sam sem avtor večine fotografij na spletni strani, če pa fotografija ni moja last, je poleg nje naveden tudi avtor.

Vremenske napovedi, ki so prikazane na spletni strani, so večinoma grafični prikazi različnih uradnih meteoroloških modelov oz. so rezultat predhodnih matematičnih izračunov. Njihova zanesljivost je odvisna predvsem od tipa vremenske situacije v času napovedi, nikoli pa niso povsem zanesljive.

Spletna stran meteorološke postaje Spodnje Kraše je preizkušena z najnovejšimi različicami brskalnikov Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer in Google Chrome. Pri starejših različicah brskalnikov (to velja predvsem za Internet Explorer) je lahko stran prikazana napačno. Spletna stran je postavljena na strežniku vremenskega društva ZEVS.